Bramboroví jezdci


V úterý 20.5.2014 se na Lokomotivě sešli ti nejlepší brněnští šachisté, aby utvořili čtyřčlenná oddílová družstva a rozdali si to v pětiminutovkách o brněnského přeborníka. Jezdci nasadili do hry hned dvě družstva, áčko ve složení Petr Pisk, Vašek Fiala, Michal Šípek a Antonín Továrek ml. a béčko v čele s Oldou Šípkem následovaným Zdeňkem Tiokou, Antonínem Továrkem st. a Pavlem Tylečkem.

Celkem se účastnilo 13 družstev, která se utkala systémem každý s každým. Body se sčítaly olympijským způsobem, takže se bojovalo o každou půlku a taktizování bylo pomálu. Ještě o pauze v šestém kole, kdy jsme jako liché družstvo měli volno, jsme spřádali smělé plány na útok na nejvyšší mety. Los tomu chtěl, že všechna družstva procházela několikakolovou mlýnicí silných soupeřů: Moravská Slávia „A“, Lokomotiva „A“ a Duras „A“, to vše ve třech kolech po sobě. My jsme v pátém kole prohráli s Moravskou Slávií 1 ½ : 2 ½ – to se dá dohnat. A poté v sedmém a osmém kole s Lokomotivou „A“ a s Durasem „A“ 1 : 3 a ½ : 3 ½. A to se dohnat nedá. Od tohoto okamžiku bylo zřejmé, že bojujeme o čtvrté místo, které jsme taky nakonec s dvoubodovým náskokem před Durasem B a Bystrcem získali. Zvítězila Lokomotiva „A“ před Durasem „A“, oba shodně s 39 body, ale Lokomotiva s lepším vzájemným zápasem. Bronz brala jako již tradičně Moravská Slávia „A“ s drobnou ztrátou na první dva a s obrovským náskokem před čtvrtými Jezdci. V jezdecké stáji nejlépe válčil Michal Šípek s 9 body. Čtvrté místo jsme uhájili také díky solidním výsledkům Petra Piska (8½ bodů) a Vaška Fialy (7 ½ bodu) a boj o medaile jsme sledovali z povzdálí díky mizernému výsledku autora těchto řádků. (4 ½ bodu je prostě málo, i když bleskovky nejsou moje oblíbená disciplína.) Oldo, tímto dávám pro příští turnaj družstev v bleskovkách své místo v áčku k dispozici.

Naše béčko vybojovalo 12. místo, když předběhlo tým ŠK 64 „B“ a zajistilo si tak účast v „A“ finále i v příštím roce. To pro případ, že by se země rozestoupila a v příštím roce se sešlo více než 20 brněnských družstev, která by byla rozčleněna do dvou skupin.

Loňský turnaj o přeborníka města Brna byl vůbec prvním soutěžním kláním Jezdců. Konal se den poté, co byl náš klub zaregistrován u ŠSČR. Vloni tým ve složení Mirek Pakosta, Olda Šípek, Michal Šípek a Martin Hošek vybojoval rovněž čtvrté místo. A tak jsme letos pamětlivi tohoto výročí po skončení turnaje rozkrájeli dort s jednou svíčkou. Jak je patrné z fotodokumentace, po dortu se jen zaprášilo a chutnal nejen Jezdcům. Sladká tečka za bramborovým turnajem.

obrázek(2)obrázek(1)obrázek

Antonín Továrek ml.

Bleskové přebory Brna 2014

Klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova – 20. května 2014

1.

11 Loko A ŠB DC DB MB ŠA MA JA DA LC LB JB By Body
1 Bednář J. 1 1 x 1 0 x 0 1 0 1 1 x 8x
2 Sremaňák S. 1 1 1 1 1 x 1 0 1 1 x 1 10
3 Kratochvíl K. 1 1 0 1 1 1 1 x 1 1 1 1 10x
4 Kratochvíl M. 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 1 1 11
4 8 10x 14x 17 19x 22x 25 28 32 35x 39

2.

12 Duras A By ŠB DC DB MB ŠA MA JA LA LC LB JB Body
1 Vyskočil N. x 1 1 1 1 1 x x 0 1 1 1 9x
2 Vymazal B. 1 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10x
3 Mudra T. 1 1 1 x x 0 1 1 x 1 1 1 9x
4 Semenova E. 1 1 1 1 1 1 x 1 0 0 1 1 9x
3x 7x 11 13x 17 20 23 26x 28 31 35 39

3.

09 Mor. Sl. A DB MB ŠA JA LA DA LC LB JB By ŠB DC Body
1 Holemář D 1 1 1 1 x x 1 1 1 x 1 1 10x
2 Kredl K. x 1 1 x x 0 x 1 1 1 1 x 8x
3 Staněk S. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9
4 Tikovský A. 1 1 1 1 x x 1 0 1 1 1 1 10
3x 7x 11x 14 15x 16x 20 23 27 30x 34x 38

4.

10 Jezdci Jund DC DB MB ŠA MA LA DA LC LB JB By ŠB Body
1 Pisk P. 1 1 1 x 0 1 x x 1 1 0 1 8x
2 Fiala V. 1 0 1 0 x 0 0 1 1 1 1 1 7x
3 Šípek M. 1 1 x 1 1 0 0 x 1 1 1 1 9
4 Továrek ml. x 1 x 1 0 0 0 1 0 0 0 x 4x
3x 6x 9x 12 13x 14x 15 18 21 24 26 29x

5.

06 Duras B MA JA LA DA LC LB JB By ŠB DC MB ŠA Body
1 Marečková M. 0 0 x 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6x
2 Blahynka M. x 1 0 1 0 1 1 x 1 1 1 1 9
3 Skácelík P. 0 0 1 x 1 0 0 0 1 1 1 1 6x
4 Zeman A. 0 0 0 0 1 1 x 1 0 1 x x 5x
0x 1x 3 4x 7x 10x 13 14x 17x 21x 25 27x

6.

03 Bystrc DA LC LB JB JB DC DB MB ŠA MA JA LA Body
1 Řehůřek L. x - 1 1 1 - 1 x 0 x 1 x 7
2 Kučera P. 0 x 1 0 - 0 x 0 x 0 0 0 2x
3 Přibyl R. 0 1 - 1 x 1 1 - 1 0 0 0 5x
4 Nikodém G. - x 1 1 1 x - 1 - - - - 5
5 Gajdoš D. 0 1 0 - 1 1 0 1 x 0 1 0 5x
0x 3x 6x 9x 13 15x 18 20x 22x 23 25 25x

7.

08 ŠK 64 A MB MA JA LA DA LC LB JB By ŠB DC DB Body
1 Lakatoš T 1 0 x 1 0 1 1 1 1 1 x 1 9
2 Krejčí P. x 0 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0 2
3 Masařík J. 1 0 0 0 1 x 0 1 0 1 1 0 5x
4 Spodný J. x 0 0 x 0 x 0 1 x 1 1 x 5x
3 3 4x 6 7 9 10 13 15 18 20x 22

8.

05 Duras C JA LA DA LC LB JB By ŠB DB MB ŠA MA Body
1 Hrabal M. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 x 0 5x
2 Donnert M 0 0 x 1 0 1 0 1 0 1 1 x 6
3 Fencl V. 0 0 0 x 0 1 x 1 0 1 0 0 4
4 Hyrš M. x 0 0 1 1 1 0 1 0 x 0 0 5
0x 0x 1 4x 5x 9x 11 15 15 18x 20 20x

9.

13 Loko C JB By ŠB DC DB MB ŠA MA JA LA DA LB Body
1 Eichler B x x 1 0 0 0 0 0 x 1 0 0 3x
2 Vykydal F. 1 0 1 0 1 1 1 x 0 0 0 1 6x
3 Kalendovský J. x x 1 x 0 1 x 0 x 0 0 x 5
4 Vachek J. 1 0 0 - - - - 0 0 0 1 1 3
5 Novák J. - - - 0 0 1 x - - - - - 1x
3 4 7 7x 8x 11x 13x 14 15 16 17 19x

10.

01 Loko B JB By ŠB DC DB MB ŠA MA JA La DA LC Body
1 Řehák L. 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2 Kašpárek O. 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
3 Dvouletý T. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 x 4x
4 Slámečka K. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7

11.

07 Mor. Sl. B ŠA MA JA LA DA LC LB JB By ŠB DC DB Body
1 Kopeček I. 0 0 0 0 0 1 0 x x 1 0 0 3
2 Řehůřek K. x 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2x
3 Juránek P. 0 0 x 0 x 0 0 1 0 - - - 2
4 Kuchařík J. - - - - - - - - - 1 0 0 1
5 Prokop J. x 0 x 0 0 0 0 1 0 x x x 3x
1 1 2 2 2x 3x 3x 7 8x 11 11x 12

12.

02 Jundrov B LC LB By ŠB DC DB MB ŠA MA JA LA DA Body
1 Šípek O. x 1 0 1 0 0 x 0 0 0 0 0 3
2 Tioka Z. 0 0 1 x 0 0 0 1 0 0 x 0 3
3 Továrek st. x 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3x
4 Tyleček P. 0 0 0 x 0 x 0 0 0 1 0 0 2
1 3 4 7 7 8x 9 10 10 11 11x 11x

13.

04 ŠK 64 B LA DA LC LB JB By DC DB MB ŠA MA JA Body
1 Zejda K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blažek P. 0 0 0 1 x x 0 0 1 1 0 0 4
3 Štolba J. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Bezdíček M. 0 0 1 0 x 0 0 1 x 0 0 x 3x
0 0 1 3 4 4x 4x 5x 7 8 0 8x
Postupová 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 Poř.
1 Lokomotiva B - 2 3 5 8 9 13 16 17 18 18 18 19x 10.
2 Jezdci B 1 3 - 4 7 7 8x 9 10 10 11 11x 11x 12.
3 Bystrc 0x 3x 6x 9x - 13 15x 18 20x 22x 23 25 25x 6.
4 ŠK 64 B 0 0 1 3 4 4x - 4x 5x 7 8 8 8x 13.
5 Duras C 0x 0x 1 4x 5x 9x 11 15 - 15 18x 20 20x 8.
6 Duras B 0x 1x 3 4x 7x 10x 13 14x 17x 21x - 25 27x 5.
7 Mor. Slávia B 1 1 2 2 2x 3x 3x 7 8x 11 11x 12 - 11.
8 ŠK 64 A 3 - 3 4x 6 7 9 10 13 15 18 20x 22 7.
9 Mor. Slávia A 3x 7x 11x - 14 15x 16x 20 23 27 30x 34x 38 3.
10 Jezdci A 3x 6x 9x 12 13x - 14x 15 18 21 24 26 27x 4.
11 Lokomotiva A 4 8 10x 14x 17 19x 22x - 25 28 32 35x 39 1.
12 Duras A 3x 7x 11 13x 17 20 23 26x 28 - 31 35 39 2.
13 Lokomotiva C 3 4 7 7x 8x 11x 13x 14 15 16 17 - 19x 9.

Rozhodčí: Bronislav Chmelíček

Vítězové šachovnic:

 

První deska Druhá deska Třetí deska Čtvrtá deska
1 David Holemář 10,5 Bronislav Vymazal 10,5 Karel Kratochvíl 10,5 Milan Kratochvíl 11
2 Neklan Vyskočil 9,5 Slavomír Sremaňák 10 Tomáš Mudra 9,5 Alexander Tikovský 10
3 Tomáš Lakatoš 9 Martin Blahynka 9 Stanislav Staněk 9 Elena Semenova 9,5
4 Jakub Bednář 8,5 Karel Kredl 8,5 Michal Šípek 9 Karel Slámečka 7
5 Petr Pisk 8,5 Václav Fiala 7,5 Petr Skácelík 6,5 Arnošt Zeman 5,5
6 Lukáš Řehůřek 7 František Vykydal 6,5 René Přibyl 5,5-10 Daniel Gajdoš 5,5
Josef Spodný 5,5

Výsledky důchodců bez ohledu na pořadí na šachovnicích:  Krejčí Petr 2, Spodný Josef 5,5, Donnert Milan 6, Fencl Václav 4, Vykydal František 6,5, Kalendovský Jan 5, Vachek Jiří 3-8, Novák Jaromír 1,5-4, Kopeček Ivan 3, Karel Řehůřek 2,5, Kuchařík Jan 1-3, Karel Zejda 0, Josef  Štolba 1, Miloš Bezdíček 3,5. Pouze František Vykydal dosáhl víc jak 50%. Soupeření s mladými je čím dál obtížnější…

¨

Mistrovství Brna v bleskové hře – finále jednotlivců

Klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova – 22. května 2014

Rozhodčí Bronislav Chmelíček

 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body Los
1 Vymazal Bronislav Duras - 1 x 1 1 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 16x 7
2 Vyskočil Neklan Duras 0 - x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 16 4
3 Holemář David MS Brno x x - x x 0 x x 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13x 6
4 Pisk Petr Jezdci 0 0 x - 1 1 1 0 1 1 1 1 x 1 x 0 1 1 x 1 13 9
5 Sremaňák Slavomír Loko 0 x x 0 - 1 x 0 1 0 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 13 18
6 Mudra Tomáš Duras x 0 1 0 0 - 1 1 0 1 x 1 x 0 1 1 1 1 1 1 12x 13
7 Kredl Karel MS Brno 0 x x 0 x 0 - x 1 1 x x 1 x 1 1 x 1 1 1 12 10
8 Staněk Stanislav MS Brno 0 0 x 1 1 0 x - 0 1 0 x x 1 1 0 1 1 1 1 11 3
9 Kučera Petr Bystrc 0 0 1 0 0 1 0 1 - 1 1 0 0 x x 1 0 1 x 1 9x 12
10 Lakatoš Tomáš ŠK 64 1 0 x 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9x 5
11 Donnert Milan Duras 0 0 0 0 0 x x 1 0 1 - 1 x x 1 1 1 x 1 0 9x 2
12 Šípek Michal Jezdci 0 0 0 0 0 0 x x 1 1 0 - x 0 1 0 x 1 1 1 8 20
13 Hrabal Michal Duras 0 0 0 x 0 x 0 x 1 1 x x - x x 0 1 0 1 0 7x 16
14 Kalendovský Jan Loko 0 0 0 0 x 1 x 0 x 0 x 1 x - x x 0 x 1 x 7x 8
15 Nikodém Gustav Bystrc 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 x x - 1 x 1 1 1 6x 1
16 Fencl Václav Duras 0 x 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 x 0 - 0 0 0 1 6 17
17 Slepov Kirill Univ. 0 0 0 0 0 0 x 0 1 0 0 x 0 1 x 1 - 0 1 x 6 15
18 Šípek Oldřich Jezdci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 x 0 1 1 - 0 1 5 11
19 Dvouletý Tomáš Loko x 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 1 4x 19
20 Tioka Zdeněk Jezdci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0 0 x 0 0 - 3 14

 

 

 

 

 

 

 

  Postupová tabulka   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poř.
1 Nikodém Gustav Bystrc 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 2x 2x 3x 4 4x 5x 5x 6x 15.
2 Donnert Milan Duras 1 2 3 4 4 5 5 5 5x 5x 6 6x 6x 7 7 8 8x 9x 9x 11.
3 Staněk Stanislav MS Brno 1 2 3 3 3x 3x 4x 5 5 6 7 7x 8x 8x 8x 9x 10x 11 11 8.
4 Vyskočil Neklan Duras 0x 1 2 3 4 5 6 7 7x 7x 8x 9x 10 11 12 13 14 15 16 2.
5 Lakatoš Tomáš ŠK 64 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4x 5x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x 9x 10.
6 Holemář David MS Brno 1 2 3 3x 4x 5x 6x 7 7x 8 9 9x 10x 11 11x 12x 12x 12x 13x 3.
7 Vymazal Bronislav Duras 1 2 3 4 5 5x 6x 7x 8x 9x 9x 10 11 12 13 14 15 16 16x 1.
8 Kalendovský Jan Loko 1 1x 1x 2 2x 3 4 4x 5 5 5 5 5 5 6 6 6x 7 7x 14.
9 Pisk Petr Jezdci 1 2 3 4 4x 4x 5x 6 6x 7x 7x 7x 8x 9 9 10 11 12 13 4.
10 Kredl Karel MS Brno 1 2 2 3 3x 4x 5x 6 7 8 8x 9 9x 10x 11 11 11x 11x 12 7.
11 Šípek Oldřich Jezdci 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4x 4x 4x 4x 4x 4x 5 5 18.
12 Kučera Petr Bystrc 0 0 1 1 2 3 3 3 4 4 4x 5 6 7 7 8 9 9 9x 9.
13 Mudra Tomáš Duras 0 0 1 2 2 3 4 5 5x 6x 6x 7x 8x 9 10 10 11 12 12x 6.
14 Tioka Zdeněk Jezdci 0 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 20.
15 Slepov Kirill Univ. 0 0 1 1 1x 1x 2x 2x 3 3x 3x 4x 4x 5x 6 6 6 6 6 17.
16 Hrabal Michal Duras 1 1 1 1x 2 2 2 3 3x 3x 4x 5 5 5 6 6x 7 7x 7x 13.
17 Fencl Václav Duras 0x 0x 0x 0x 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 16.
18 Sremaňák Slavomír Loko 0 0x 0x 1 1 1x 1x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5.
19 Dvouletý Tomáš Loko 0 0 0 0 0 0x 0x 1 1 2 2x 2x 3x 3x 3x 4x 4x 4x 4x 19.
20 Šípek Michal Jezdci 1 2 2 3 3x 3x 3x 4x 5x 6 6 6x 6x 6x 6x 6x 6x 7x 9 12.

 

 

Malý komentář:

přeborech družstev bylo od počátku zřejmé, že půjde o souboj Durasu (loňský vítěz) s Lokomotivou A (loni stříbrná). O medaile mohli ještě bojovat Moravská Slavia a Jezdci Jundrov, případně vždy silná záloha Durasu. A tak to také probíhalo – zejména boj o první místo byl velmi těsný a o vítězství Lokomotivy A rozhodl zřejmě vzájemný zápas, který vyhrála Lokálka 2,5:1,5. Sestava vítězů byla hodně podobná té loňské, jenom Bednář se takticky přesunul ze čtvrté šachovnice na první.  A místo Josefa Kratochvíla hrál Slávek Sremaňák. Durasu tentokrát chyběl Mirek Jurka – všichni víme proč a také slovenský velmistr Peter Michalík. Zaujalo mne, že pořadí první pěti družstev bylo (s výjimkou 1. a 2. místa) úplně stejné, jako v roce 2013. Lze z toho snad vyvodit, že se prozatím v brněnském šachu (tedy aspoň v jeho nejvyšší třídě) nic nemění? O vítězství Lokomotivy se nepřímo zasloužil její předseda.

Turnaj jednotlivců byl jasným důkazem, jak zájem o šachy v Brně výrazně klesá. Od roku 1957, od kdy máme celkem podrobnou dokumentaci této soutěže, se ještě nestalo, že by do tradiční kvalifikace o postup do finále přišlo pouhých dvacet zájemců. Pamatuji doby, že kvalifikaci hrávalo 50-60 lidí a ještě loni byly dvě skupiny po 16 účastnících. Pořadatel Broňa Chmelíček nakonec správně usoudil, že to, co pronesl Gusta Nikodém někdy o čtvrt na sedm, „že nakonec dnes všichni do finále postoupí“ je jediné rozumné řešení a tak začal losovat letošní finále mistrovství Brna, aniž by předtím kvalifikace proběhla. Zatím se něco takového nestalo. Někteří (jako já) ovšem brblali, že to bude moc dlouhé a skončí to po desáté, většina však s tímto řešením souhlasila a tak se začalo hrát finále již dnes. Když se podíváte na postupovou tabulku, hned bude zřejmé, že byli jenom dva borci, kteří skutečně nasadili vražedné tempo a utkali se v tvrdém souboji o prvenství. Jen o fous nakonec zvítězil Bronislav Vymazal před Neklanem Vyskočilem. A to ještě přišel pan Vykydal pozdě a nehrál, kdyby byl býval hrál, jistě by se mezi vítězi objevil – prostě jak praví staří latiníci „nomen-omen“. Když nehrají Kratochvílové, vítězí Vy… atd. Ztráta bronzového Davida Holemáře na vítěze byla již tříbodová, pánové Pisk a Sremaňák ztratili ještě více. Slávek Sremaňák si po pár úvodních neúspěších postěžoval, že buď překročí čas ve vyhrané pozici (s Lakatošem), nebo dá zadarmo věž (jako se Staňkem). Do jeho úvodní serie, kdy měl 2 body z smi partií (!), patří i remíza se mnou, kdy jsem nedokázal vyhrát ani s figurou víc a lepším časem. K úvodu přidávám korekci od Neklana Vyskočila: „A jinak – já jsem určitě žádné vražedné tempo nenasadil, neb jsem začal dvěma remízami. S Fenclem jsem nevyhrál jasně vyhranou koncovku a se Sremaňákem se mi naopak v koncovce podařilo vyměnit svou věž za jeho tři spojené pěšce f+g+h, přičemž můj král dokázal napochodovat z a8 až na f3 a po dobrání jeho posledního pěšce za mou věž mi zbyla poslední vteřina:-). Až pak jsem se nějak rozjel a hrál i docela dobře, no hlavním konkurentem BV jsem se stal až ve druhé polovině turnaje (od 12. kola), protože do té doby jej ohrožoval hlavně David Holemář, kterému zase vůbec nevyšel finiš (proto ta ztráta).“

 

převzato od pana Kalendovského

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>